تبلیغات
وکا
 
نکاتی که در زیر میخوانید نکاتی بسیار ساده و سطحی هستند که اثر بسیار زیادی در ایجاد صمیمیت بین زن و مرد و در نهایت ارامش روحی دارد. از شما خواننده گرامی خواهش میکنم که قبل از اینکه قضاوت کنید این متن را تا اخر بخوانید . اینها  خلاصه نظرات یک پزشک روانشناس  است که در یک سمینار علمی  مطرح نمودند، که بطور خلاصه در زیر آورده شده:

زنها را درک کنید تا صمیمیت زیاد شود. تنها حسی که این موجود آسمانی را هراسان میکند . عدم درک متقابل از سوی همسرش میباشد.همانقدر که مردان از عدم شایستگی میهراسند.زنان از اینکه احساسات و عواطفشان درک نشود بیمناکند.

اگر میخواهید مردی نمونه باشید باید بدانید که:

 1-   زنان باید درک شوند. نیازها و عواطف و حضور او را درک کنید. شما باید شادی و ناراحتی و سر زندگی و کسالت و همه حالات او را درک کنید.

2-   زن با صحبت کردن آرام می شود. همین که شروع به تعریف کردن می کند انگار که مسایلش به بهترین صورت حل میشود. هرگز او را از تعریف کردن و صحبت کردن باز ندارید.

3-   گوش کنید. فراوان و فراوان به حرفهایش گوش کنید. وانمود نکنید که دارید به حرف هایش گوش می کنید بلکه واقعا به  حرفهای او دقت کنید.گوش کردن به صحبتهای زن بذر صمیمیت را در دل شکننده او می کارد. هنگامیکه صحبت می کند صمیمانه و با مهر و محبت نگاهش کنید و به حرفهایش دقت کنید.

4-   راه حل ندهید. سریع پیشنهاد و راه حل ندهید. زن نمیگوید که شما مشکل را حل کنید. او می گوید چون فقط می خواهد که گفته شود. و نه اینکه به